آموزش زبان.مترجمی.زبانشناسی

فارسی .انگلیسی.عربی.اسپانیولی.فرانسوی.آلمانی.روسی .استانبولی.زبانشناسی.فن ترجمه.اخبار زبان .واژگان.خواندن.شنیدن.نوشتن.مکالمه.

دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست