تلفظ خود را کامل نمایید - فرانسه

 Liaison : اتصال
این حالت زمانی اتفاق می افتد که آخرین حرف کلمه اول بی صدا و اولین حرف کلمه دوم صدا دار باشد.
( حروف صدا دار عبارتند از  A,e,I,o,u  و حروف حلقی H , y )
هر چند مثالهایی در فرانسه یافت می شود که لیازون اجباری ، اختیاری یا ممنوع است.
 
مثالی در این زمینه
عبارت Vous adorez
Liaison تلفظ همراه با Voo zah-doh-ray
ترجمه: شما می پرستید


حرف s به حرف a لینک می شود
/ 0 نظر / 11 بازدید