تلفظ در فرانسه

Elision:ادغام
این حالت زمانی اتفاق می افتد که دو حرف صدا دار از دو کلمه در کنار یکدیگر قرار می گیرند. به این معنی که حرف آخر کلمه اول صدا دار و حرف اول کلمه دوم نیز صدا دار باشد. در این حالت حرف آخر کلمه اول حذف و به جای آن یک آپستروف() قرار می گیرد و پس از آن شما به راحتی کلمات را با هم می خوانید.
مثالی در این زمینه
عبارت Je adore
الیژن: J’adore
Liaison تلفظ همراه با Zha-dohr
ترجمه من می پرستم
/ 1 نظر / 11 بازدید
مریم

salut! Je m'appelle maryam. comment Ca va? j'adore apprendre!