فعل دو کلمه ای Go off


 
*** این فعل یعنی go off  اگر درباره [لامپ،برق و ...]  به کار برده شود یعنی "رفتن،قطع شدن،خاموش شدن"

 

مثال:
Suddenly the lights went off
ناگهان چرغها خاموش شدند.
 
The heating goes off at night
سیستم حرارتی شبها خاموش می شود
-
 
 
 
 
*** اما اگر درباره [ آژیر یا دزدگیر] به کار برده شود دیگر معنای خاموش شدن نمی دهد بلکه  معنی"روشن شدن و به کار افتادن" می دهد و  یک وقت اون off گولتان نزند و بگویید هر جا off آمد یعنی خاموش و از این جور حرف ها.
مثلا:
The thieves ran away when the burglar alarm went off
هنگامی که دزدگیر روشن شد(به صدا درآمد)،دزدها فرار کردند

 

حالا برویم سراغ سند.

 

به استناد دیکشنری لانگمن :
Go off : stop working
if a machine or piece of equipment goes off such as lamp,heating system ,etc , it stops workingحال در همین دیکشنری برای همین فعل Go off در جای دیگر آمده است:

Go off : make a noise
if an alarm goes off, it makes a noise to warn you about something
 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید