حروف الفبای زبان آلمانی

حروف الفبای زبان آلمانی

 

الفبای رسمی زبان آلمانی متشکل از ۲۶ حرف است که هر یک از این حروف تلفظ خاصی دارد که  در زیر، آنها را به همراه تلفظشان قرار داده تا شما بتوانید بهتر با آنها آشنا شوید.

 

حرف تلفظ حرف

تلفظ

A آ
N

اِن

B بِ
O

اُ

C

سِ

P

پ

D د Q

کو

E اِ R

اق(بین خ و ق)

F اِف S

اِس

G گِ T

تِ

H ها U

او

I ای V

فاو

J یوت W

و

K کا X

ایکس

L اِل Y

اُپسیلون

M اِم Z

(ت)ست

 البته در زبان آلمانی حروف دیگری  را نیز مشاهده خواهید کرد این حروف عبارتند از :

ä    ,  ö   ,   ü  ,   ß

درباره این حروف نیز در درس های بعدی بیشتر توضیح خواهم داد.

http://persianblog.ir/CreatePost.aspx?blogID=540599&h=40904.1644632523

/ 0 نظر / 18 بازدید